SLIDER

Reukin Wedding Day


My Vow


Dear My King,

Happy 6th year anniversary my King. I'm happy to be with you right now and for eternity. I know God answered my prayers because I pray to God that He will give me a kind and loving man. We have our own trials in this relationship but it helps strengthen our love for one another. Also the greatest thing is we shared the same faith and we have our God as the center of everything. Thank you so much for being a good listener,my best friend and now my husband. When I felt down you embraced and comforted me with your words. You always asked me to dance with you while I stepped on your feet even without music. I know it's your own way of comforting me. You always surprised me with unexpected gifts. Thank you for having me in your life and heart. I also believe in purity before marriage and you're really a son of God. You respected my decision without complains and waited this moment. I'm thankful that I chose you because I believe that my prayers about my ideal and the man I will spend the rest of my life is YOU. You are the answer to my prayers and my mother can testify that. I will treasure you my King. Because you are the greatest gift I've receive on my entire life. I can't promise you anything because I know marriage is not always a smooth life. Trials are there, but let's welcome trials and face it together with God. We will make a strong foundation, our love and devotion. One thing I want you to do is please take care of yourself always. Grow old with me while watching our family grow bigger. Accept me as what I am including my love of foods and anime. Be happy with me for Eternity my King. I'm glad i met you. You are my first and last man of my life. I LOVE YOU MY KING.My King Vow


REU KO, akong panaad nimo, nga dawaton taka
dili sa dugay nata naguban apan gidawat taka
ingon akong pinalangang asawa ug dawaton
taka kung kinsa ug unsa man ka, kay ikaw man
akoang kinabuhi.
Ako ikawong higugmaon, dasigon, saligan, ug
tahoron ug akoang paning kamutan na usabon
akong batasan na dili nimo ma-angayan.
REU KO, manaad ko nga uban kita sa pagtubo
ug dili bahin ra sa akoang kinabuhi kundili sa
tibuok nakong kinabuhi, gusto ko matigulang
uban nimo uban atoang mga iring ug iro ug isa
kaa.... Dosenang anak.
REU KO, Dili ko magsa-ad sa pagtangtang sa
matag tipik na kasakit nga imong masinati sa
kinabuhi, apan ako magpabilin tupad nimo sa
tanan nga higayon para ikaw lipayon ug imong
tagahupay.
Ug ubanan taka sa tanan nimong kasinatian sa
kinabuhi alang sa mas maayo ug sa labing
daotan. Sa matag pagsulay sa atong kinabuhi
kanunay natong hinumdoman nga kita adunay
usa ka daku ug maayo nga Dios nga andam
motabang kanato.
Gusto nako madungan ug masaksihan sa tanan,
nga, Ikaw mao ang akong kalagpares, ang
gitakna para kanako gikan sa atoang buhi na
Dios, ang gugma sa akong kinabuhi, ug ang
pinaka-hayag nga bitoon sa akong langit.
Ikaw ang akoang Ba-o ug ako imong ingoy!
Ang akong masaad nimo nga kutob ra sa duha
ka adlaw tika higugma-on, ADLAW ADLAW.
Naay FOREVER natong duha!

No comments

Post a Comment

Policy and DisclaimerAbout © Reudiary • Theme by Maira G.